محاسبه استاندارد وزن لوله های پلی اتیلن

دوستان عزیزی که به نحوی در رابطه با تولید،فروش،خرید و... لوله های پلی اتیلنی هستند متوجه شده اند هر بار برای دانستن حد استاندارد ضخامت یا وزن یک متر لوله باید به جدول مراجعه کنند اینجا ما یک راه حل بسیار ساده داریم که دقت بسیار بالا ی دارد. ...

جدول جوشکاری لوله پلی اتیلن

 

 

جدول جوشکاری لوله های پلی اتیلن  10بار
قطر 63 75 90 110 125 160 200 250 315 355 400
عرض قسمت برگشته (mm) 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2
نیروی زمان حرارت دهی(kn) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.12 0.15 0.19
زمان حرارت دهی (sec) 30 35 42 50 60 75 90 115 145 165 185
ماکزیمم زمان برداشت هیتر(sec) 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7
ماکزیمم زمان رسیدن به فشار موردنیاز(sec) 5 5 6 6 7 8 9 11 12 14 15
حداقل زمان حرارت دهی (min) 6 6 7 7 8 9 11 13 15 17 18
حداقل زمان سرد کردن (min) 4 4 5 6 7 9 12 15 18 21 23
حداقل عرض لبه برگشته (mm) 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1
حداکثر عرض لبه برگشته (mm) 7 7 8 8 9 10 11 12 14 15 17
 
جدول جوشکاری لوله های پلی اتیلن  6بار
قطر 63 75 90 110 125 160 200 250 315 355 400
عرض قسمت برگشته (mm) 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2.5 2.5 3
نیروی زمان حرارت دهی(kn) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.05 0.07 0.11 0.17 0.21 0.27
زمان حرارت دهی (sec) 40 50 60 75 85 110 135 170 215 240 270
ماکزیمم زمان برداشت هیتر(sec) 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7
ماکزیمم زمان رسیدن به فشار موردنیاز(sec) 5 5 6 6 7 8 9 11 12 14 15
حداقل زمان حرارت دهی (min) 7 7 8 9 10 12 14 17 21 23 26
حداقل زمان سرد کردن (min) 5 6 8 9 11 14 17 21 27 30 34
حداقل عرض لبه برگشته (mm) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1 1.2 1.3 1.4
حداکثر عرض لبه برگشته (mm) 8 8 9 10 11 12 14 16 19 20 22
 
جدول جوشکاری لوله های پلی اتیلن 4بار
قطر 63 75 90 110 125 160 200 250 315 355 400
عرض قسمت برگشته (mm) 1 1 1.5 1.5 1.5 2 2 3 3.5 4 4
نیروی زمان حرارت دهی(kn) 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.7 0.11 0.16 0.26 0.33 0.42
زمان حرارت دهی (sec) 70 83 100 120 135 175 220 275 345 390 435
ماکزیمم زمان برداشت هیتر(sec) 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7
ماکزیمم زمان رسیدن به فشار موردنیاز(sec) 5 5 6 6 7 8 9 11 12 14 15
حداقل زمان حرارت دهی (min) 8 10 11 13 14 18 21 26 32 35 39
حداقل زمان سرد کردن (min) 9 10 12 15 17 27 27 34 43 48 55
حداقل عرض لبه برگشته (mm) 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1
حداکثر عرض لبه برگشته (mm) 9 15 11 13 14 16 19 22 27 29 32
اخبار و رویدادها

 درباره نرم افزار : محاسبه گرلوله پلی اتیلن برای راحتی کار فروشندگان و خریداران لوله های پلی اتیلن...

بررسی لوله های پلی اتيلن چگالی بالا چکيده لوله های پلی اتيلن سنگين كاربردهای بسياری دارند. در اين م...

استاندارد لوله پلی اتیلن      لوله پلی اتیلن دارای استانداردهای مختلفی برای کارب...

استانداردهای BSI BSI 3505 لوله های پی وی سی برای استفاده در تأسیسات آب سرد  BSI 3506 لوله های...

بطور خلاصه ضربه قوچ که دربعضی ازمتون فارسی از آن به عنوان «چکش آبی » یا " آب کوبه " ن...

عضویت در خبرنامه

 

تاریخچه تولید پلی اتیلن


اثر دما بر فشار کاری لوله های پلی اتیلن

  

علت استفاده دوده در لوله های پلی اتیلن


ضریب اطمینان لوله های پلی اتیلن

 

  آزمون های استاندارد لوله پلی اتیلن

 

  جخنخن9خنخنتدانومختامنشسیسسجدول رفتار پلاستیکها در شعله


 خواص پلی اتیلن در لوله های اسپیرال

خخخخ

 

ساختارلوله پلی اتیلن دوجداره اسپیرال


روش لوله گذاری و جوشکاری لوله پلی اتیلن

 

روش محاسبه میزان خمش لوله پلی اتیلن

 

محاسبه استاتیکی لوله های پلی اتیلن


دستورالعمل نصب  مخازن پلی اتیلن دوجداره

 

جدول اصطکاک لوله

 

جدول جوشکاری لوله پلی اتیلن

 

خواص و مزایای لوله PVC

 

خواص فیزیکی و شیمیای لوله پلی اتیلن

 

فن آوری اتصال لوله دوجداره کاروگیت

 

آبیاری قطره ای از یک نگاه

 

 مراحل اجرایی اجزاء آبیاری بارانی

 

    کاربرد شیر فشار شکن    

 

کاربرد شیر کنترل سطح مخازن

 

انواع سیستمهای آبیاری بارانی

 

گندزدایی لوله های آبرسانی

 

روش های نوین جمع آوری فاضلاب